Årsstämma 17 april 2024 - mall för motioner

Årsstämma 17 april 2024 - mall för motioner

Välkomna till årsstämma 17 april klockan 19.00 i Streteredsskolans matsal. Här hittar du också mall för motioner.

Motioner från medlemmar

Senast den sista februari behöver styrelsen ha eventuella motioner från medlemmar. Här finns en mall som hjälp för att skriva en motion

Mall för motion till årsstämma

2024-01-19 15:35