Styrelsen

Valda på stämman
2023-04-19

Vill du komma i kontakt med styrelsen
mailar du till
styrelsen@skogsbo.nu

Ordförande (väljs varje år)
Peter Jonsson, hus 25 (2023-2024)

Ledamot
Åsa Dungården, hus 39 (2022-2024)

Ledamot

Camilla Sjögren, hus 69 (2022-2024)

Ledamot
Pezhvak Entezari, hus 27 (2023-2025)

Ledamot
Peter Nygren, hus 47 (2023-2025)

Suppleant
Martin Thompson, hus 19 (2023-2024)


Revisor

LKB Konsulting (2023-2024)

Revisorsuppleant
Jenny Jacobsson (2022-2023)

Valberedning

Fredrik Nordbrandt, hus 31
Stefan Andersson, hus 35
Urban Åkeson, hus 41

Fakturafrågor
Åsa Abrahamsson, hus 51
ekonomi@skogsbo.nu

Festkommittén

Anna Wågdahl, hus 73
Pärnilla Thompson, hus 19
Fredrik Bäckman, hus 53
Urban Åkeson, hus 41

Grannsamverkan

Peter Dungården, hus 39