Styrelsen

Ordförande (väljs varje år)
Jenny Ahmelman, hus 15 (2018-2020)

Kassör
Åsa Abrahamsson hus 51 (2017-2019)
Nyckelansvarig

Sekreterare

Jesper Lövstad, hus 27 (2018-2020)

Ledamot
David Svensson, hus 33 (2019-2021)

Ledamot
Per-Olof Jansson, hus 9 (20109-2021)

Suppleant
Lisa Hagman, hus 61 (2019-2020)

Vill du komma i kontakt med styrelsen
mailar du till
styrelsen@skogsbo.nu

Revisor

Ina Jansson (2019)

Revisorsuppleant
Anders Sjögren, hus 69 (2018-2020)

Valberedning

Martin Thomson, hus 19 (Sammankallande 2019-2020)
Ulrik Milvert, hus 55 (2019-2020)

Årsmöten

2019

Alla dokumenten

Motion Lekplats

Protokoll årsmöte

Mötesanteckningar medlemsmöte är utmailade

Originalen finns hos Åsa hus 51

_____________________________________________________________

2018
ALLA DOKUMENT INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Originalen finns det hos Åsa hus 51

Protokoll 2018

Medlemsmöte 2018

Vill du se tidigare årsmötesdokument konakta Åsa i hus 51.

Festkommittén

Anna Wågdahl, hus 73
Pärnilla Thompson, hus 19
Fredrik Bäckaman, hus 53
Urban Åkeson, hus 41