Styrelsen

Från och med årsstämman
2020-04-28

Vill du komma i kontakt med styrelsen
mailar du till
styrelsen@skogsbo.nu

Ordförande (väljs varje år)
Stefan Andersson, hus 35 (2020-2022)

Kassör
Lisa Hagman, hus 61 (2020-2021)

Sekreterare

Camilla Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Ledamot
David Svensson, hus 33 (2019-2021)

Ledamot
Per-Olof Jansson, hus 9 (2019-2021)

Suppleant
Johannes Wikström, hus 5 (2020-2021)


Revisor

LKB Konsulting (2020-2021)

Revisorsuppleant
Anders Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Valberedning

Martin Thomson, hus 19 (2020-2021)
Ulrik Milvert, hus 55 (2020-2021)

Fakturafrågor
Åsa Abrahamsson
ekonomi@skogsbo.nu

    

Årsmöten

2020

Kallelse till extra årstämma och medlemsmöte 2020-08-18

Protokoll extra årsstämma ochanteckningar från medlemsmöte

_____________________________________________________________________________________________

Alla dokumenten till ordinarie årsstämma

Protokoll årsmöte 2020-04-28

Originalen finns hos Åsa hus 51

_____________________________________________________________________________________________

2019

Alla dokumenten

Motion Lekplats

Protokoll årsmöte

Mötesanteckningar medlemsmöte är utmailade

Originalen finns hos Åsa hus 51


Festkommittén

Anna Wågdahl, hus 73
Pärnilla Thompson, hus 19
Fredrik Bäckaman, hus 53
Urban Åkeson, hus 41