Styrelsen

Valda på stämman
2021-04-14

Vill du komma i kontakt med styrelsen
mailar du till
styrelsen@skogsbo.nu

Ordförande (väljs varje år)
 Johannes Wikström, hus 5 (2021)

Ledamot
Åsa Dungården, hus 39 (2021)

Ledamot

Camilla Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Ledamot
Erik Jurin, hus 45 (2021-2023)

Ledamot
Stefan Andersson, hus 35 (2020-2022)

Suppleant
Martin Thompson, hus 19 (2021-2022)


Revisor

LKB Konsulting (2021-2022)

Revisorsuppleant
Anders Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Valberedning

Ingen valdes på stämman. Styrelsen tar emot intressenter.

Fakturafrågor
Åsa Abrahamsson
ekonomi@skogsbo.nu

    

Föreningsstämma

2021

Digital Stämma 14 april kl 18.30 via Zoom,
se info i kallelsen och utskickat mail om länk och uppkoppling

Kallelse inkl alla dokumenten

Protokoll föreningsstämma 14 april 2021


2020 extra stämma

Kallelse till extra årstämma och medlemsmöte 2020-08-18

Protokoll extra årsstämma ochanteckningar från medlemsmöte

 


2020 ordinarie stämma

Alla dokumenten till ordinarie årsstämma

Protokoll årsmöte 2020-04-28

Originalen finns hos Åsa hus 51


Festkommittén

Anna Wågdahl, hus 73
Pärnilla Thompson, hus 19
Fredrik Bäckman, hus 53
Urban Åkeson, hus 41

Grannsamverkan

P-O Jansson, hus 9