Styrelsen

Från och med årsstämman
2020-04-28

Ordförande (väljs varje år)
Stefan Andersson, hus 35 (2020-2022)

Kassör
Lisa Hagman, hus 61 (2020-2021)

Sekreterare

Camilla Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Ledamot
David Svensson, hus 33 (2019-2021)

Ledamot
Per-Olof Jansson, hus 9 (2019-2021)

Suppleant
Johannes Wikström, hus 5 (2020-2021)

Vill du komma i kontakt med styrelsen
mailar du till
styrelsen@skogsbo.nu

Revisor

Beslutas på kommande extra årsstämma

Revisorsuppleant
Anders Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Valberedning

Martin Thomson, hus 19 (2020-2021)
Ulrik Milvert, hus 55 (2020-2021)

Fakturafrågor
Åsa Abrahamsson
ekonomi@skogsbo.nu

Årsmöten

2020

Alla dokumenten

Originalen finns hos Åsa hus 51

Protokoll årsmöte 2020-04-28

Extra årsstämma kommer att hållas senast 2020-06-30
där val av revisor ska beslutas.

_____________________________________________________________

2019

Alla dokumenten

Motion Lekplats

Protokoll årsmöte

Mötesanteckningar medlemsmöte är utmailade

Originalen finns hos Åsa hus 51

_____________________________________________________________

2018
ALLA DOKUMENT INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Originalen finns det hos Åsa hus 51

Protokoll 2018

Medlemsmöte 2018

Vill du se tidigare årsmötesdokument konakta Åsa i hus 51.

Festkommittén

Anna Wågdahl, hus 73
Pärnilla Thompson, hus 19
Fredrik Bäckaman, hus 53
Urban Åkeson, hus 41