Städdagar 2020

Städdagar 2020

Städdag lördag 3 oktober

Vi träffas som vanligt på dansbanan klockan 9.30 och startar upp arbetet. Vi inleder också med lite muntlig information från styrelsen och intressegrupper, till exempel kompostgruppen och grannsamverkan.

Två lite större arbeten som vi behöver göra på höstens städdag är att se över trappan vid länga 13-23. Trappan är trasig, vad kan vi göra själva med den? Är du händig och vill ta på dig den uppgiften är vi tacksamma! Meddela gärna styrelsen.
Vi behöver också göra ett jobb med slänten bakom förråden vid vändplatsen. Grusslänten eroderar och vid varje större regn spolas sand ner mot träpanelen som behöver skyfflas bort för att inte fasaden ska ta skada. Det blottas också allt fler stenblock längre upp som riskerar att trilla ner. Även här ställer vi oss frågan vad vi kan göra själva och vad vi behöver ta hjälp med.

Vi jobbar också på med våra återkommande uppgifter som att rensa ogräs, städa miljörummen och kontrollera stuprören med mera.

Vi har valt att även den här gången hoppa över den gemensamma korvgrillningen.

Vid hoppas på god uppslutning och fint höstväder!

Styrelsen styrelsen@skogsbo.nu

2020-09-23 12:07