Motioner till årsstämma

Motioner till årsstämma

Årsstämman ska enligt stadgarna vara genomförd före sista april. Senast under februari månad behöver styrelsen ha motioner från medlemmar. Här hittar du en mall som hjälp för att skriva en motion.

Vi återkommer med tid och plats för årstämman 2024.

Motioner från medlemmar

Senast den sista februari behöver styrelsen ha eventuella motioner från medlemmar. Här finns en mall som hjälp för att skriva en motion

Mall för motion till årsstämma

2023-01-13 14:50