Årsstämma

Årsstämma

Årstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 18.00. Anmälan till ekonomi@skogsbo.nu senast 20 april.

Alla årsmötes dokument ligger på hemsidan här!

Välkomna!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Mailas med fördel till styrelsen@skogsbo.nu eller lägg ordföranden Jenny´s brevlåda nr 15. Mall finns här.

2018-12-23 15:41