Årsstämma

Årsstämma

Extra årsstämma kommer senast 2020-06-30 där val av revisor ska beslutas.

Årsstämmoprotokollet finns nu på hemsidan.

2020 års mötesdokument ligger på hemsidan här!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Mailas med fördel till styrelsen@skogsbo.nu. Mall finns här.

2020-05-15 12:08