Årsstämma

Årsstämma

2020 år stämmasdatum är inte satt ännu. Håll utkik här och i mailen.

2019 års mötesdokument ligger på hemsidan här!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Mailas med fördel till styrelsen@skogsbo.nu
eller lägg ordföranden Jenny´s brevlåda nr 15. Mall finns här.

 

2019-11-26 12:00