Årsstämma

Årsstämma

Skriv in 16 april i era kalendrar, där blir det årsstämma. Information kommer senast 26 mars.

2019 års mötesdokument ligger på hemsidan här!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Mailas med fördel till styrelsen@skogsbo.nu
eller lägg ordföranden Jenny´s brevlåda nr 15. Mall finns här.

2020-03-20 12:08