Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Hej grannar!

Den 14 april är ni välkomna till årsstämma med Skogsbo samfällighet. Formell kallelse med tid och plats (med största sannolikhet bli stämman digital) kommer senast tre veckor innan. Men boka redan nu in den 14 april!

Enligt föreningens stadgar ska motioner från medlemmar skickas till styrelsen under februari månad. Vi påminner därför nu om att skicka in motioner om ni önskar ta upp något särskilt på årets stämma. (Förslag på mall finns här)

Med vänliga hälsningar styrelsen för Skogsbo samfällighet

2021-02-17 21:52